Privacyverklaring terugnaarjezelf.nu

 

Ik verwerk persoonsgegevens via deze website en wil je hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement vind je het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor deze website is Hannah van der Werf.
 

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.


Van wie verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens van personen die zich op de website het contactformulier invullen.

Met welk doel verwer je mijn persoonsgegevens?
Enkel en alleen om contact met je op te nemen.

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?
Voor het bellen voor een kennismaking of het maken van een afspraak.

Deel of verkoop je mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doe ik niet.

Hoe ga je met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Bij het beëindigen van de therapie worden de opgeslagen persoonsgegevens verwijderd uit mijn bestand. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Enkel ik, Hannah van der Werf

Gebruik je gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doe ik niet.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Tot een maand na het afsluiten van de therapie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerk je van mij?
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens, met als doel om contact met je op te kunnen nemen: e-mailadres, naam en telefoonnummer.

Verstrek je andere partijen persoonsgegevens?

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door mij, kun je contact opnemen via het contactformulier.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. 

Voor welke doeleinden gebruik je cookies?
Ik gebruik geanonimiseerde tracking cookies. Hiermee zorg ik ervoor dat de website naar behoren werkt en ik inzicht krijg van het verkeer wat op mijn website komt.

Welke persoonsgegevens verwerk je met cookies?
Ik verwerk geen persoonsgegevens via cookies.

Hoe gebruik je cookies voor statistieken?
ik gebruik Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe heb ik een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google heb ik het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we 'gegevens delen' uitgezet. We maken geen gebruik andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 

Worden persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt?
Alle persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt.